Een punt zetten, betekent ook een nieuwe start!
 

Echtscheiding: 

Voordelen van scheiding via mediation:

  • Geen onnodige escalatie. De mediator zorgt ervoor dat ieder zich veilig voelt
  • Geen 'vecht'scheiding, maar een volwassen manier van scheiden, met oog op de toekomst en, indien van toepassing, oog voor de kinderen.

  • Partijen kunnen zelf het tempo bepalen, gemiddeld 4 à 5 gesprekken.
  • Rechtvaardig omdat de mediator let op het belang van beide partijen
  • Goedkoper omdat beide partijen dezelfde mediator hebben in plaats van ieder een eigen advocaat. Minimaal twee keer goedkoper dan een juridische procedure op tegenspraak.

  • Communicatie met elkaar onder begeleiding van een onafhankelijke mediator.

  • Geen standaardoplossing, maar maatwerk voor jullie situatie.

  • In het voordeel van de kinderen, want behoud van de relatie als ouder.
  • Geen verliezers. Ieder behoudt zijn eigen waarde.

Scheiden via een mediator doe je als je beiden bereid bent om met elkaar te overleggen of wanneer je het belangrijk vindt dat je, ook na de scheiding, nog met elkaar op goede voet staat. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als er sprake is van kinderen en jullie beiden je verantwoordelijkheid als ouder willen nemen.

Impuls mediation richt zich op mensen die de intentie hebben er samen uit te komen en die, als dat bij jullie van toepassing is, de kinderen centraal stellen.

Impuls mediation heeft veel ervaring met echtscheidingszaken en beschikt over een uitgebreid kennisnetwerk waardoor ik u altijd optimaal kan helpen. Als mediator blijf ik altijd neutraal en onpartijdig. 

Emoties bij scheiden: 

Een echtscheiding kost veel energie. Emoties als boosheid, verdriet en onbegrip spelen een grote rol en moeten een plek krijgen. Naast emotionele spanningen brengt echtscheiding ook allerlei juridische zaken en financiële vragen met zich mee. Alimentatie, boedelverdeling, ouderschapsplan en omgangsregeling moeten worden geregeld.

Omdat iedere scheiding anders is en de behoeften daarom anders zijn zal ik mijn dienstverlening altijd afstemmen op de behoefte van de partijen.

Convenant: 

Iedere echtscheiding is anders. Binnen bepaalde wettelijke en fiscale kaders mag je zelf afspraken maken naar aanleiding van jullie echscheiding. Het voordeel is dat je op deze manier zelf inspraak hebt. Als gespecialiseerd familiemediator leid ik jullie door alle onderwerpen heen en zorg ervoor dat de afspraken helder en duidelijk op papier komen. In het convenant staan o.a. de afspraken over de verdeling van de goederen, het vermogen, de koop- of huurwoning, partner- en/of kinderalimentatie, pensioen, etc. Als er kinderen bij betrokken zijn, maken ook het ouderschapsplan en de omgangsregeling deel uit van het convenant.

Pas wanneer u beiden het eens bent met de inhoud van het convenant, wordt het convenant ondertekend. Daarna volgt de juridische afwikkeling om het convenant door de rechter te laten bekrachtigen. U heeft daar geen omkijken naar omdat ik u deze zorg uit handen neem door samenwerking met een advocatenkantoor.

Ook na de scheiding blijft de wettelijke verplichting bestaan om voor elkaar en eventuele kinderen te zorgen. Aan deze onderhoudsplicht wordt voldaan door mee te betalen aan de kosten van levensonderhoud. Oftewel alimentatie.  

Partneralimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud t.b.v. de ex-partner die na de scheiding niet voldoende inkomen heeft en dat ook niet kan verwerven. Partners mogen hier in principe zelf afspraken over maken. Ik help u de diverse mogelijkheden te onderzoeken zodat u een gefundeerde beslissing kunt nemen. 

Kinderalimentatie vloeit voort uit de verplichting van ouders om te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen tot aan hun 21e levensjaar. Die verplichting loopt ook door ná de scheiding. De ouders moeten die kosten samen voor hun rekening nemen, ieders naar verhouding van hun draagkracht. Uitgangspunt voor het vaststellen van het bedrag is dat de kinderen zoveel mogelijk het leven moeten kunnen blijven leiden zoals ze dat gewend waren. 

Wat zijn tremanormen? 

Tremanormen zijn normen die rechters gezamenlijk hebben opgesteld voor vaststelling van de partner- en kinderalimentatie, gebaseerd op verdeling van de zorg, draagkracht en de behoefte. Het zijn richtlijnen, partijen kunnen daar in onderling overleg van afwijken.

De kinderen: 

Voor kinderen is een scheiding ontwrichtend. Gevoelsmatig zijn kinderen heel erg verbonden met hun ouders en is het gezin voor hun de veilige haven. Deze veilige constructie wordt bij een scheiding in één keer weggevaagd.  

Een scheiding kan bij kinderen veel onzekerheid, onduidelijkheid en angst brengen. Vaak zijn ze verdrietig, bang, boos of voelen zich schuldig en dat kan grote gevolgen hebben voor de toekomst. Hoe vertel je het de kinderen en zorg je ervoor dat ze weten wat er aan de hand is? En dat papa en mama nog van ze houden?

Een mediator kan helpen om deze gevoelens in perspectief te plaatsen. Indien gewenst en/of noodzakelijk werkt impuls samen met gekwalificeerde kindercoaches.

 Ouderschapsplan: 

Sinds 1 maart 2009 is het wettelijk verplicht om bij echtscheiding een ouderschapsplan op te stellen.

De gedachte daarachter is dat je wel als partners uit elkaar gaat, maar dat je beiden altijd ouder zult blijven en dat kinderen recht hebben op beide ouders. In het ouderschapsplan maak je praktische afspraken met elkaar om te voorkomen dat later alsnog strijd ontstaat over bepaalde onderwerpen. 

 

Praktische tips voor ouders:

1. Wees eerlijk. Laat je kind niet geloven dat ‘vader weg is voor het werk’ of ‘alles fantastisch zal zijn’. Kinderen zijn erg slim en fijngevoelig. Ze merken het als een ouder iets tracht te verbergen, zelfs als het de bedoeling is hun gevoelens te sparen. Kinderen hebben behoefte aan eenvoudige eerlijke antwoorden die zij kunnen begrijpen, zonder iemand de schuld te geven of slecht te maken.

2. Laat uw kind weten dat het niet zijn of haar fout is. Alle kinderen denken al heel snel dat zij verantwoordelijk zijn voor de scheiding. Kinderen moet herhaaldelijk worden verzekerd dat de scheiding een beslissing is van de ouders die niets te maken heeft met hun gedrag. 

De woning: 

U gaat scheiden. Maar wat gebeurt er met de woning? Blijft één van beiden (tijdelijk) in de woning? Moet de woning verkocht worden?

Samen met u bekijk ik wat de mogelijkheiden zijn van verkopen en uitkopen. Een vraag kan zijn wie er mag blijven wonen als het scheidinsproces al achter de rug is maar de woning nog niet is verkocht. Ook worden er afspraken gemaakt over de kosten van onderhoud zolang de woning nog niet is verkocht.

 

Verdeling van de goederen en het vermogen: 

In de tijd dat jullie samen waren, hebben jullie heel wat zaken aangeschaft. Wellicht had één van jullie al eigen meubilair of huisraad voordat jullie gingen samenwonen. 

Zowel de inboedel als het vermogen dat jullie bezitten wordt bij een echtscheiding verdeeld. Hoe dat precies gebeurt is ook afhankelijk van de juridische vorm van jullie samenleving, zoals bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen, samenwonen of geregistreerd partnerschap.

In de bespreking van de goederenverdeling is er ook aandacht voor zaken met een persoonlijke en emotionele waarde. Dat kunnen zaken zijn die grotere waarde hebben (zoals een geërfd sierraad) of alleen een emotionele waarde (zoals foto's).


Pensioen: 

Tijdens de periode van samenleving heeft de kostwinner pensioen opgebouwd. Misschien hebben jullie beiden wel pensioen opgebouwd. Wanneer jullie uit elkaar gaan moet er iets besloten worden over het pensioen dat tijdens de samenleving is opgebouwd.

Het ouderdomspensioen wordt uitgekeerd nadat je ex-partner zijn/haar pensioen laat ingaan. Laat je ex-partner het pensioen eerder dan de pensioengerechtigde leeftijd ingaan, dan krijg je minder (maar eerder). Laat je ex-partner het pensioen later ingaan dan de pensioengerechtigde datum, dan krijg je meer (maar later). 

Nadat de rechter de echtscheidingsbeschikking heeft uitgesproken moeten de pensioenuitvoerders op de hoogte worden gebracht van de echtscheiding via het formulier Mededelingvan scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. Doen jullie dat niet, dan voert de pensioenuitvoerder de regeling gewoon uit zoals in de polis staat.

Stappenplan echtscheiding:

Een duidelijke route 

Stap 1: Samen naar een mediator 
Stap 2: Onder begeleiding van de mediator komen tot afspraken
s
tap 3: Opstelling overeenkomsten door de mediator
Stap 4: Indienen verzoekschrift bij de rechtbank
Stap 5: Behandeling door de rechtbank 
Stap 6: Uitspraak door de rechtbank
Stap 7 Inschrijving bij de gemeente

Pas als alle 7 stappen zijn doorlopen, is de echtscheiding definitief.